Venticare

Allerlei

20 AUGUSTUS 2018

Nieuwe website Venticare

De website van Venticare wordt helemaal herzien. Binnenkort tref je de nieuwe site Venticare aan met actuele informatie.

Nieuwe website Venticare
20 APRIL 2018

Kinderziekte blijkt geen kinderziekte

Nefronoftise is de oorzaak bij één op de 200 patiënten met nierinsufficiëntie. Dit hebben wetenschappers van de Universitaire Centra van Utrecht en Gronin...

Kinderziekte blijkt geen kinderziekte
9 MAART 2018

Beste collega’s Acute Zorgprofessionals

Momenteel moet iedereen in Nederland alle zeilen bijzetten om het enorme patiënten aanbod aan te kunnen. Naast overvolle afdelingen kampen we ook met een ...

Beste collega’s Acute Zorgprofessionals
1 MAART 2018

Wereld Delier Aandacht Dag

Delier is een groot probleem bij veel van onze ziekenhuispatiënten en heeft bovendien serieuze gevolgen voor de patiënt op de korte- en ook op de langeterm...

Wereld Delier Aandacht Dag
13 FEBRUARI 2018

Verslaving in de Acute Zorg. De signalerende rol van de Spoedeisende Hulp

Alcoholvergiftigingen, reanimaties door overdosering, ongevallen na middelengebruik en geweldsincidenten bij het uitgaan: op de Spoedeisende Hulp (SEH) beh...

Verslaving in de Acute Zorg. De signalerende rol van de Spoedeisende Hulp
19 JANUARI 2018

De eerste VM van 2018 is verschenen.

Venticare Magazine is hét podium voor verpleegkundigen - en voor hen die daarvoor in opleiding zijn - werkzaam in de Acute Zorg. Een vaktijdschrift voor Ac...

De eerste VM van 2018 is verschenen.
29 SEPTEMBER 2017

Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit

Als verpleegkundigen meer zeggenschap krijgen over hun eigen werk, daalt het sterftecijfer onder patiënten die binnen een maand overlijden met 19%.

Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit
17 SEPTEMBER 2017

De gerontologische IC

Dubbele vergrijzing is de uitdaging voor de toekomst - Veel ouderen vinden onafhankelijkheid het aller belangrijkst - Kwetsbare patienten lopen grote risic...

De gerontologische IC
16 SEPTEMBER 2017

Ouderenmishandeling op de SEH

Jaarlijks zijn 200.000 ouderen slachtoffer van huiselijk geweld - Schade: lichamelijk, psychosociaal, economisch/financieel - 2432 meldingen Veilig Thuis i...

Ouderenmishandeling op de SEH
22 AUGUSTUS 2017

Intensieve en Acute zorg van kankerpatiënten in Nederland

Maatregelen ter voorkomen IC-opname: Verhogen hoofdkant / voeding in zittende houding - Snel met maagzuurremmers - Trombose profylaxe - Stimuleer enterale ...

Intensieve en Acute zorg van kankerpatiënten in Nederland
14 AUGUSTUS 2017

Year in review

Enkele conclusies : - Gedeeltelijke neuromusculaire blokkade is uitvoerbaar en moet worden onderzocht bij spontane ademhaling - Optimale PEEP om homogene...

Year in review
14 AUGUSTUS 2017

Zorgrobotica

Robots voor emotionele communicatie kunnen structureel bijdragen aan het verbeteren van onrust, eenzaamheid en het cognitieve niveau, mits wordt voldaan aa...

Zorgrobotica
14 AUGUSTUS 2017

Haal ik mijn pensioen ondanks of dankzij regio-samenwerking?

Leidend voor nieuwe zorg en zorgberoepen is de verwachte zorgvraag in 2030 Professionaliteit: kenmerken door: • Vakbekwaamheid • Samenwerkend vermogen ...

Haal ik mijn pensioen ondanks of dankzij regio-samenwerking?
31 JULI 2017

De oude patiënt op de SEH

Haastige spoed is zelden goed: Goed begeleiden van ouderen met acute zorgvraag

De oude patiënt op de SEH
31 JULI 2017

Rituelen in de zorg

EBP en rituelen in de zorg In de zorg zijn vele rituelen (overbehandeling, overdiagnostiek, overcontrole). Door alle soorten zorgprofessionals.

Rituelen in de zorg
28 JULI 2017

Inhoud eerst

De professional weer in the lead (downloaden presentatie duurt even).

Inhoud eerst
19 JUNI 2017

Healthy ageing in de wereld van nu en in de toekomst

Presentatie Wanda de Kanter tijdens Venticare Live 2017

Healthy ageing in de wereld van nu en in de toekomst
18 FEBRUARI 2017

Screening voor sepsis buiten de IC: waarom zou ik?

Waarom < 1 uur antibiotica? 'Hoe langer je wacht, hoe meer er dood gaan ...'. Videopresentatie van Jeroen Verwiel.

Screening voor sepsis buiten de IC: waarom zou ik?
8 FEBRUARI 2017

Transport naar een centrum

Presentatie door Ruud Eijk. Organisatie, werkafspraken, transportteam PICU en nadelen

Transport naar een centrum
8 FEBRUARI 2017

Transport naar een centrum

Videopresentatie door Ruud Eijk. Transport naar een centrum

Transport naar een centrum
7 FEBRUARI 2017

ECMO, de ultieme oplossing, toch?

Video presentatie door Prof. Diederik Gommers

ECMO, de ultieme oplossing, toch?
5 FEBRUARI 2017

Wat is sepsis anno 2016.

De nieuwe definitie van sepsis. Videopresentatie van Prof. Peter Pickkers

Wat is sepsis anno 2016.
5 JANUARI 2017

Het delier is passé in 2017

Het delier is passé in 2017
5 JANUARI 2017

Post IC syndroom: een zaak van ons allemaal

Post IC syndroom: een zaak van ons allemaal
1 JANUARI 2017

Family Centered Care; wat is het? Hoe gaan we het doen? Waarom is het zo belangrijk en hoe geef je het vorm?

Family Centered Care; wat is het? Hoe gaan we het doen? Waarom is het zo belangrijk en hoe geef je het vorm?
1 JANUARI 2017

Casuïstiek Kindermishandeling

Gedicht van een kind getiteld 'Kan wel zijn'. Je kunt dan wel wat ouder zijn en sterker bovendien, maar dat wil toch niet zeggen dat ik slaag van jou verdi...

Casuïstiek Kindermishandeling
1 JANUARI 2017

Palliatieve zorg voor kinderen

Palliatieve zorg voor kinderen
29 DECEMBER 2016

Beter Bewegen

Beter Bewegen
12 DECEMBER 2016

Feedback maakt je beter

Feedback maakt je beter
4 DECEMBER 2016

De opvang van een ziek kind op een kinder IC

De opvang van een ziek kind op een kinder IC
4 DECEMBER 2016

Herkenning van kindermishandeling

Herkenning van kindermishandeling
4 DECEMBER 2016

Wat leren we van 10 jaar Venticare Reanimatie Competitie?

Wat leren we van 10 jaar Venticare Reanimatie Competitie?
4 DECEMBER 2016

De Acute Zorg in ontwikkeling

De Acute Zorg in ontwikkeling
4 DECEMBER 2016

Innovatie in de zorg

Plenaire opening op vrijdag 25 november 2016 door Luciën Engelen.

Innovatie in de zorg
4 DECEMBER 2016

De langligger: hoe gaan we daar mee om?

De langligger: hoe gaan we daar mee om?
4 DECEMBER 2016

Refractaire Septische Shock: Is er nog iets dat helpt?

Refractaire Septische Shock: Is er nog iets dat helpt?
4 DECEMBER 2016

Microcirculatie: wel of geen rekening mee houden?

Microcirculatie: wel of geen rekening mee houden?
1 DECEMBER 2016

Wat gebeurt er bij sepsis?

Wat gebeurt er bij sepsis?
1 DECEMBER 2016

Wat is sepsis anno 2016?

De nieuwe definitie van sepsis

Wat is sepsis anno 2016?
28 NOVEMBER 2016

De Jeugd van tegenwoordig

Een update van de meest gebruikte drugs.

De Jeugd van tegenwoordig
28 NOVEMBER 2016

Kindermishandeling

Hoe ziet het er uit op de foto

Kindermishandeling
28 NOVEMBER 2016

Kindermishandeling

Vanuit verpleegkundig perspectief

Kindermishandeling
28 NOVEMBER 2016

Ieder kind heeft rechten

Ieder kind heeft rechten, maar wat betekent dit voor het ziekenhuis?

Ieder kind heeft rechten
28 NOVEMBER 2016

V&VN-IC Experience 2016

- Wie zijn wij? - Wat doen wij? - Wat betekent dit voor jou?

V&VN-IC Experience 2016
6 SEPTEMBER 2016

Darmischemie

Hoe herken ik de patiënt met darmischemie en wanneer stop je met resecties nemen?

Darmischemie
20 MEI 2016

Programma Venticare Live

Op 2 en 3 juni 2016 willen we jullie kennis laten maken met Venticare Live. Het Beatrixgebouw (Jaarbeurs Utrecht) is dan dé plek waar je moet zijn om te wo...

Programma Venticare Live
15 MEI 2016

Wat hebben we geleerd van the ICE Man ...?

De plenaire opening op vrijdag 3 juni zal gebeuren door Prof Dr. Peter Pickkers. Hij zal ons laten zien wat de ICE-man, wetenschap en de IC met elkaar te m...

Wat hebben we geleerd van the ICE Man ...?
15 MEI 2016

Werken in de Acute zorg: wat doet dat met jou?

Andrea Walraven (39) is psychotraumatoloog en verpleegkundige, woonachtig en werkzaam in Duitsland. Zij ondersteunt als crisis interventionist betrokken bu...

Werken in de Acute zorg: wat doet dat met jou?
15 MAART 2016

Paneldiscussie

Venticare Live op 2 juni. Gloednieuw is dit jaar de Paneldiscussie! Onderwerp van gesprek is De impact van een IC-opname! Moderator Ruud Klerks gaat in ges...

Paneldiscussie
17 AUGUSTUS 2015

De familie helpt mee!

Hier gaat het over soms lastige problematiek, waarbij de patiënt en de familie een centrale rol speelt. Wat doe je met een patiënt of familie die een klach...

De familie helpt mee!
15 AUGUSTUS 2015

Wat kunnen we leren van logeren?

Visie op comfort: Onze visie (IC OLVG) is dat patiënten die worden behandeld op de Intensive Care zo comfortabel mogelijk zijn en een zo normaal mogelijk ...

Wat kunnen we leren van logeren?
3 JUNI 2015

Muziek als onderdeel van de zorg voor de pasgeborene

De pasgeborene opgenomen op een neonatologie afdeling wordt met name blootgesteld aan ongecontroleerde, schelle geluiden wat leidt tot fysiologische instab...

3 JUNI 2015

Continu verbeteren op de neonatologie

Binnen ziekenhuizen vinden continu veranderingen plaats die van toepassing zijn op zorgprocessen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers kritisch kijken ...

3 JUNI 2015

De Klinische gevolgen van een MRI scan bij een prematuur geboren baby.

Een Magnetic Resonance Imaging (MRI) van de hersenen is onderdeel van de dagelijkse zorg op onze afdeling voor prematuren die geboren zijn bij een zwangers...

3 JUNI 2015

Evaluatie van een op maat gesneden implementatiestrategie van een Intraveneus team op de Intensive Care Unit: een pilot studie

Relevante factoren om complicaties bij perifere veneuze catheters te voorkomen, zijn onder andere de inbrengtechniek, het optreden van chemische trombofleb...

3 JUNI 2015

Ervaringen van familieleden gericht op de kwaliteit van zorg voor patiënten op de IC; ontwikkeling en validatie van een Europese vragenlijst.

Informatie verzamelen over ervaringen van familieleden is belangrijk als je wilt werken aan een verbetering van de kwaliteit van zorg aan IC patiënten en h...

3 JUNI 2015

Signaleren van ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp

In Nederland worden jaarlijks naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Veel ouderen komen op een Spoedeisende Hulp (SEH), echter daar vindt geen systemat...

3 JUNI 2015

Uitsluiten van een Acuut Coronair Syndroom in de ambulancezorg met de HEART-score en het high sensitive Troponine T

Triage bij patiënten met pijn op de borst wordt in de meeste gevallen op de Spoed Eisende Hulp afdeling (SEH) van een ziekenhuis gedaan. De HEART-score, on...

3 JUNI 2015

Adequate slaapkwaliteit eenvoudig gemeten; een multicenterstudie op 19 Nederlandse IC’s

Slaap is een fundamentele behoefte voor herstel na ziekte. Een tekort hieraan is geassocieerd met slechtere uitkomsten van de IC behandeling. IC patiënten ...

3 JUNI 2015

Is er een verschil in frequentie van herpositioneren van beademde IC patiënten op de twee verschillende matrastypen op de IC van het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg?

Op de Intensive Care van het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg is het beleid de afgelopen jaren veranderd van gesedeerd patiënten beademen naar minder sedatie e...

3 JUNI 2015

Strategie bij diarree op de Intensive Care

Door de aandoening waar patiënten mee worden opgenomen of het gebruik van antibiotica krijgen veel IC patiënten gedurende hun IC opname een of meerdere per...

3 JUNI 2015

Een evaluatie van communicatieve interventies om naasten op een Intensive Care afdeling te ondersteunen

Communicatie is één van de belangrijkste factoren in de ervaren kwaliteit van zorg op de intensive care (IC) afdeling vanuit het perspectief van de naasten...

3 JUNI 2015

Krijgen familieleden die aanwezig zijn bij een reanimatie van een familielid op de ICU eerder klachten van posttraumatische stress (PTSS) dan familieleden die niet aanwezig zijn?

Verpleegkundigen hebben soms weerstand om familieleden aanwezig te laten zijn bij een reanimatie (1). In 2014 waren er 18 reanimaties op de ICU van het OLV...

3 JUNI 2015

Dorst bij beademde patiënten

Zeventig procent van de kritisch zieke patiënten op de IC ervaart dorstklachten (1). Dorst behoort samen met pijn en benauwdheid tot de drie meest voorkome...

3 JUNI 2015

Hebben beademingsvormen invloed op de kwaliteit van slaap en duur van beademing?

Een IC-opname kenmerkt zich door apparatuur, geluidsoverlast door personeel en alarmen en discomfort door de ziekte en bijbehorende behandeling. Dit zijn f...

3 JUNI 2015

Kinderen op bezoek op de Intensive Care

Naar aanleiding van een zieke vader die bezoek kreeg van zijn elf- jarige dochter, bleek dat er onvoldoende kennis en hulpmiddelen aanwezig waren om kinde...

25 AUGUSTUS 2014

Serious gaming: e-learning in game-vorm

Spelen: een manier om te innoveren

Serious gaming: e-learning in game-vorm
20 AUGUSTUS 2014

De IC van de toekomst: over de bewaking

Hoe bewaken we over 10 jaar de patiënt: telemedicine? Rik Endeman neemt ons mee in een video-presentatie. Ook in de acute zorg snelt de digitale ontwikkeli...

De IC van de toekomst: over de bewaking
19 AUGUSTUS 2014

De patiënt centraal, worden IC-professionals er moe van?

Een IC is zonder twijfel een afdeling in het ziekenhuis met stressvolle situaties voor zowel patiënten, naasten als ook voor de zorgprofessionals. Een groe...

De patiënt centraal, worden IC-professionals er moe van?
18 AUGUSTUS 2014

Stollingsfactoren: wie, wanneer en waarom

Conclusies: - Concentraten zijn ontwikkeld voor geïsoleerde factor deficiënties - PCC is standaard behandeling bij coumarine overdosering - Fibrinogeen ...

Stollingsfactoren: wie, wanneer en waarom
12 AUGUSTUS 2014

Sterven op de Intensive Care

Regelgeving in Nederland: de officiële regels rond overlijden bekeken door de ogen van een jurist.

Sterven op de Intensive Care
12 AUGUSTUS 2014

Sterven op de IC - Discussie over een casus

Zijn we pas dood bij een streep op de monitor of al bij een niet meer meetbare bloeddruk? Een discussie met een aantal experts t.w. Rik Gerritsen, intensiv...

Sterven op de IC - Discussie over een casus
28 NOVEMBER 2013

Waarom brandt hier altijd licht?

Als de opa en oma van Bart boodschappen gaan doen, raken ze betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Ze zijn beiden gewond en worden opgenomen op de inten...

Waarom brandt hier altijd licht?
16 JULI 2013

Verandermanagement: aanpak en weerstand

Organisatieveranderingen zoals fusies en structuurwijzigingen zijn aan de orde van de dag in de gezondheidszorg. Hoe betrek je de medewerkers hierbij? Zij ...

23 JUNI 2013

Hier werk je veilig... of je werkt hier niet!

Hier werk je veilig... of je werkt hier niet!

6 JUNI 2013

Evidence-based practice: hoe werken we op ons best?

De vraag hoe wij als IC-verpleegkundigen het beste werken is niet eenvoudig te beantwoorden. De Intensive Care verandert snel, we hoeven niet lang terug in...

26 MEI 2013

Diverse onderwerpen

Test hier je kennis over diverse onderwerpen

25 MEI 2013

Rekenen

Test nu je kennis over rekenen

25 MEI 2013

Casuistiek

Test nu je kennis over casuïstiek

25 MEI 2013

Donorcare is intensive care

Orgaandonatie is een belangrijk onderwerp binnen de gezondheidszorg. Wanneer kan iemand orgaandonor zijn, wat betekent dit en welke aspecten spelen een rol...

25 MEI 2013

Duikongevallen

In Nederland zijn naar schatting zo’n 100.000 sportduikers actief, waarvan circa 20.000 zijn aangesloten bij de nederlandse onderwatersport Bond (NOB). De ...

23 MEI 2013

Heeft orgaandonatie van hersendode patiënten nog toekomst?

Sinds de eerste observationele beschrijvingen van hersendood door Franse en Duitse neurologen aan het einde van de jaren 50 van de vorige eeuw, zijn vele d...

23 MEI 2013

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij ernstig zieke patiënten

In de geneeskunde en verpleegkunde is het primaire doel van de behandeling genezing van de ziekte. Als genezing niet mogelijk is zal de behandeling gericht...

23 MEI 2013

Regionale antistolling met citraat, mechanisme, tips en tricks

Bij het contact van bloed met de lijnen en filter van het extracorporele systeem wordt het stollingsproces geactiveerd. Tijdens extracorporele therapieën z...

22 MEI 2013

Capita Selecta 2012

Intensive care-geneeskunde maakt de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling door. Steeds meer mensen komen er in hun dagelijkse werk mee in aanraking e...

Capita Selecta 2012
22 MEI 2013

Capita selecta 2011

Capita selecta 2011
22 MEI 2013

Capita selecta 2010

Intensive care-geneeskunde maakt de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling door. Steeds meer mensen komen er in hun dagelijkse werk mee in aanraking e...

Capita selecta 2010
21 MEI 2013

Pijnmeting op de intensive care, wordt de patiënt er beter van?

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de IC-patiënten pijn heeft. Nu kun je denken: ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’, maar als zorgverlener ...

21 MEI 2013

Het (ideale) sedatieprotocol, nut en noodzaak

Het sederen van Intensive Care patiënten is een complex zorgproces. Het nut en de noodzaak om dergelijke zorgprocessen te protocolleren wordt besproken. We...

18 MEI 2013

Alledaagse lastige problemen op de IC

Alledaagse lastige problemen op de IC; Sputum, te dik, te dun, te veel

18 MEI 2013

Evidence Based Practice; inleiding

Evidence Based Practice; inleiding

18 MEI 2013

Cocaïne

Cocaïne

18 MEI 2013

Samenwerken in de zorg voor naasten op de IC-afdeling

Het Erasmus MC, Kennemer Gasthuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei werken samen met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de Hogeschool van Arnhem en...

18 MEI 2013

Patiënt mobiliseer frame

Een vroeg-mobiliseer algoritme voor de intensive care-patiënt. Het patiënt mobiliseer frame is een multidisciplinair mobiliseer algoritme voor patiënten d...

18 MEI 2013

Brandveiligheid op de Intensive Care

Wanneer wij aan collega’s vragen hoeveel branden er in Nederland in zorginstellingen plaatsvinden, schatten zij twintig tot hooguit vijftig keer per jaar. ...

Brandveiligheid op de Intensive Care
16 MEI 2013

Extracorporele behandeling van intoxicaties

Hoewel we op de intensive care nogal eens worden geconfronteerd met patiënten die een overdosis medicamenten hebben genomen of in aanraking zijn gekomen me...

16 MEI 2013

Telemedicine in de Nederlandse IC organisatie

De technologische ontwikkelingen in communicatie en software gaan snel. Het gebruik van beeld in communicatie is toenemend. Dit heeft te maken met de zich ...