De stichting Venticare is een ideële organisatie die zich toelegt op (bij)scholing van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de acute zorg met een accent op praktische implementatie van de kennis. Het betreft hier voornamelijk gespecialiseerde verpleegkundigen van diverse afdelingen, waaronder Intensive Care, Spoedeisende hulp, hartbewaking, et cetera. Vanaf de oprichting in 1986 werkt Venticare samen met verschillende beroepsorganisaties en vele deskundigen uit het vakgebied. Zo wordt de ontwikkeling binnen de acute zorg op de voet gevolgd en in kaart gebracht. Om deze actuele kennis over te dragen organiseert Venticare ieder jaar een tweedaags congres. 

Daarnaast informeert Venticare met het tijdschrift Venticare Magazine (VM) medewerkers in de acute zorg over belangrijke ontwikkelingen. Zes keer per jaar verschijnt een keur aan interessante, praktijkgerichte artikelen, rubrieken en berichten over dit continu veranderende werkveld. Venticare Magazine is daarmee hét Nederlandstalige vakblad voor medewerkers in de acute zorg in Nederland en België. 

Ook op het digitale web stelt Venticare informatie ter beschikking aan ieder die hier interesse in heeft. Dit is onder gebracht bij de Kennisbank. Venticare geeft praktijkgerichte boeken uit die de inhoudelijke kennisontwikkeling van professionals in de acute zorg vergroot. Venticare wil op deze manieren een substantiële bijdrage leveren aan de beroepsontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen de acute zorg. Naast aanbieden van kennis vindt toetsing van kennis plaats middels de kennisquiz en de reanimatiecompetitie. Ook bevat de kennisbank op de website toets vragen.

Voor het formele onderhoud van de registratie als specialistisch verpleegkundige wordt aanbevolen om jaarlijks een minimaal aantal accreditatiepunten te behalen. Voor Venticare is tot nu toe alleen het bezoek aan het congres geaccrediteerd. De andere activiteiten heeft Venticare tot op heden niet aangeboden voor accreditatie.

Venticare heeft haar strategische beleid geformuleerd aan de hand van het ‘why-how-what’ model van Sinek.

Why
De maatschappij, de techniek, de zorg verandert. De patiënt verandert en participeert steeds meer. Venticare helpt jou om binnen deze veranderingen de beste zorg te (blijven) leveren. Venticare gelooft dat jij goede zorg levert en dat jij midden in deze ontwikkelingen staat. Venticare helpt je daarbij en verandert mee.

Venticare gelooft dat jij werkt met compassie voor de patiënt, voor jezelf en voor je collega's. Durf jezelf daarvoor bloot te stellen en gebruik je kwetsbaarheid. Hoe kan je werken met de meest kwetsbare patiënten als je zelf kwetsbaar bent. Er wordt voortdurend vernieuwing een aanpassing van je gevraagd, dit vraagt nieuwe competenties en kennis. Bij deze kennisvergroting en delen met collega's en ervaringsdeskundigen kan Venticare je helpen. 
Wij geloven dat Venticare samen met jou garant kan staan voor de beste zorg. Wij geloven dat jij het verschil kan maken tussen goede en de beste zorg.

How
Wij maken producten die je voorzien van kennis en van vaardigheden, van begrip voor anderen en we helpen je begrijpen wat anderen nodig hebben.

What
Dat doen we met kennisoverdracht zoals met boeken, congres, tijdschrift en kennisbank (website). Dit doen we met trainen in reanimeren, quizvragen en e-learning. Dit doen we met inzicht geven in de behoeften van anderen door de behoeften van patiënten en familie te exploreren.