Venticare
20 AUGUSTUS 2018

Nieuwe website Venticare

De website van Venticare wordt helemaal herzien. Binnenkort tref je de nieuwe site Venticare aan met actuele informatie.

Nieuwe website Venticare
20 APRIL 2018

Kinderziekte blijkt geen kinderziekte

Nefronoftise is de oorzaak bij één op de 200 patiënten met nierinsufficiëntie. Dit hebben wetenschappers van de Universitaire Centra van Utrecht en Gronin...

Kinderziekte blijkt geen kinderziekte
9 MAART 2018

Beste collega’s Acute Zorgprofessionals

Momenteel moet iedereen in Nederland alle zeilen bijzetten om het enorme patiënten aanbod aan te kunnen. Naast overvolle afdelingen kampen we ook met een ...

Beste collega’s Acute Zorgprofessionals
8 MAART 2018

Hersenschade door hemodialyse

Hoewel natuurlijk levensreddend bij nierziekten, zijn er steeds meer aanwijzingen dat hemodialyse voor de hersenen negatieve effecten heeft. Dat blijkt uit...

Hersenschade door hemodialyse
1 MAART 2018

Wereld Delier Aandacht Dag

Delier is een groot probleem bij veel van onze ziekenhuispatiënten en heeft bovendien serieuze gevolgen voor de patiënt op de korte- en ook op de langeterm...

Wereld Delier Aandacht Dag
13 FEBRUARI 2018

Verslaving in de Acute Zorg. De signalerende rol van de Spoedeisende Hulp

Alcoholvergiftigingen, reanimaties door overdosering, ongevallen na middelengebruik en geweldsincidenten bij het uitgaan: op de Spoedeisende Hulp (SEH) beh...

Verslaving in de Acute Zorg. De signalerende rol van de Spoedeisende Hulp
29 SEPTEMBER 2017

Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit

Als verpleegkundigen meer zeggenschap krijgen over hun eigen werk, daalt het sterftecijfer onder patiënten die binnen een maand overlijden met 19%.

Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit
20 MEI 2016

Programma Venticare Live

Op 2 en 3 juni 2016 willen we jullie kennis laten maken met Venticare Live. Het Beatrixgebouw (Jaarbeurs Utrecht) is dan dé plek waar je moet zijn om te wo...

Programma Venticare Live
15 MEI 2016

Wat hebben we geleerd van the ICE Man ...?

De plenaire opening op vrijdag 3 juni zal gebeuren door Prof Dr. Peter Pickkers. Hij zal ons laten zien wat de ICE-man, wetenschap en de IC met elkaar te m...

Wat hebben we geleerd van the ICE Man ...?
15 MEI 2016

Werken in de Acute zorg: wat doet dat met jou?

Andrea Walraven (39) is psychotraumatoloog en verpleegkundige, woonachtig en werkzaam in Duitsland. Zij ondersteunt als crisis interventionist betrokken bu...

Werken in de Acute zorg: wat doet dat met jou?
15 MEI 2016

Workshops tijdens Venticare Live

Een verhaal over beademing horen is altijd leuk, maar er gaat toch niets boven zelf ervaren! In deze workshop ga je met “the happy few” en erg deskundige b...

Workshops tijdens Venticare Live
15 MAART 2016

Paneldiscussie

Venticare Live op 2 juni. Gloednieuw is dit jaar de Paneldiscussie! Onderwerp van gesprek is De impact van een IC-opname! Moderator Ruud Klerks gaat in ges...

Paneldiscussie
8 FEBRUARI 2016

Venticare gelooft al 30 jaar dat jij het verschil maakt!

'Als jij iemand bent die het verschil wil maken tussen goede en de beste zorg, als jij de verpleegkundige bent waar je patiënten en familie zich prettig bi...

Venticare gelooft al 30 jaar dat jij het verschil maakt!
17 AUGUSTUS 2015

De rol van de voedingsstatus van de patiënt in laboratoriumbepalingen: pseudohypernatriëmie

Eerder gepubliceerd als: ‘Direct sodium measurement prevents underestimation of hyponatremia in critically ill patients’ in Intensive Care Medicine 2015...

De rol van de voedingsstatus van de patiënt in laboratoriumbepalingen: pseudohypernatriëmie
3 JUNI 2015

Muziek als onderdeel van de zorg voor de pasgeborene

De pasgeborene opgenomen op een neonatologie afdeling wordt met name blootgesteld aan ongecontroleerde, schelle geluiden wat leidt tot fysiologische instab...

3 JUNI 2015

Continu verbeteren op de neonatologie

Binnen ziekenhuizen vinden continu veranderingen plaats die van toepassing zijn op zorgprocessen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers kritisch kijken ...

3 JUNI 2015

De Klinische gevolgen van een MRI scan bij een prematuur geboren baby.

Een Magnetic Resonance Imaging (MRI) van de hersenen is onderdeel van de dagelijkse zorg op onze afdeling voor prematuren die geboren zijn bij een zwangers...

3 JUNI 2015

Evaluatie van een op maat gesneden implementatiestrategie van een Intraveneus team op de Intensive Care Unit: een pilot studie

Relevante factoren om complicaties bij perifere veneuze catheters te voorkomen, zijn onder andere de inbrengtechniek, het optreden van chemische trombofleb...

3 JUNI 2015

Ervaringen van familieleden gericht op de kwaliteit van zorg voor patiënten op de IC; ontwikkeling en validatie van een Europese vragenlijst.

Informatie verzamelen over ervaringen van familieleden is belangrijk als je wilt werken aan een verbetering van de kwaliteit van zorg aan IC patiënten en h...

3 JUNI 2015

Signaleren van ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp

In Nederland worden jaarlijks naar schatting 200.000 ouderen mishandeld. Veel ouderen komen op een Spoedeisende Hulp (SEH), echter daar vindt geen systemat...

3 JUNI 2015

Uitsluiten van een Acuut Coronair Syndroom in de ambulancezorg met de HEART-score en het high sensitive Troponine T

Triage bij patiënten met pijn op de borst wordt in de meeste gevallen op de Spoed Eisende Hulp afdeling (SEH) van een ziekenhuis gedaan. De HEART-score, on...

3 JUNI 2015

Adequate slaapkwaliteit eenvoudig gemeten; een multicenterstudie op 19 Nederlandse IC’s

Slaap is een fundamentele behoefte voor herstel na ziekte. Een tekort hieraan is geassocieerd met slechtere uitkomsten van de IC behandeling. IC patiënten ...

3 JUNI 2015

Is er een verschil in frequentie van herpositioneren van beademde IC patiënten op de twee verschillende matrastypen op de IC van het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg?

Op de Intensive Care van het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg is het beleid de afgelopen jaren veranderd van gesedeerd patiënten beademen naar minder sedatie e...

3 JUNI 2015

Strategie bij diarree op de Intensive Care

Door de aandoening waar patiënten mee worden opgenomen of het gebruik van antibiotica krijgen veel IC patiënten gedurende hun IC opname een of meerdere per...

3 JUNI 2015

Een evaluatie van communicatieve interventies om naasten op een Intensive Care afdeling te ondersteunen

Communicatie is één van de belangrijkste factoren in de ervaren kwaliteit van zorg op de intensive care (IC) afdeling vanuit het perspectief van de naasten...

3 JUNI 2015

Krijgen familieleden die aanwezig zijn bij een reanimatie van een familielid op de ICU eerder klachten van posttraumatische stress (PTSS) dan familieleden die niet aanwezig zijn?

Verpleegkundigen hebben soms weerstand om familieleden aanwezig te laten zijn bij een reanimatie (1). In 2014 waren er 18 reanimaties op de ICU van het OLV...

3 JUNI 2015

Dorst bij beademde patiënten

Zeventig procent van de kritisch zieke patiënten op de IC ervaart dorstklachten (1). Dorst behoort samen met pijn en benauwdheid tot de drie meest voorkome...

3 JUNI 2015

Hebben beademingsvormen invloed op de kwaliteit van slaap en duur van beademing?

Een IC-opname kenmerkt zich door apparatuur, geluidsoverlast door personeel en alarmen en discomfort door de ziekte en bijbehorende behandeling. Dit zijn f...

3 JUNI 2015

Kinderen op bezoek op de Intensive Care

Naar aanleiding van een zieke vader die bezoek kreeg van zijn elf- jarige dochter, bleek dat er onvoldoende kennis en hulpmiddelen aanwezig waren om kinde...

19 AUGUSTUS 2014

De patiënt centraal, worden IC-professionals er moe van?

Een IC is zonder twijfel een afdeling in het ziekenhuis met stressvolle situaties voor zowel patiënten, naasten als ook voor de zorgprofessionals. Een groe...

De patiënt centraal, worden IC-professionals er moe van?
11 MEI 2014

Enterala toediening van medicatie

Rosanne Willemsen, Inge Koopmans, Tamara Peters (IC-verpleegkundigen Radboudumc Nijmegen) Renske Trimbach (IC-verpleegkundige Maasziekenhuis Boxmeer)

11 MEI 2014

Validatie van de Nederlandse CPOT

W. Stilma, RN, MSc1, S. Rijkenberg RN, MSc1, H.M. Feijen, MD1, J.M. Maaskant, RN, MSc3, H. Endeman, MD, PhD1 1 Intensive Care, Onze Lieve Vrouwe Gasthui...

11 MEI 2014

Naar huis om te sterven vanaf de Intensive Care

Ed Mackelenberg, senior IC-verpleegkundige Radboudumc, Nijmegen

11 MEI 2014

De invloed van Bright light therapie op delirium bij IC-patiënten: een gecontroleerde cohort studie

S. Rijkenberg1 , J.G. Lijmer1, L,. Noorlander, J.W. van Staveren, J.I. van der Spoel2, H.M. Oudemans-van Straaten2 1. Intensive Care, Onze Lieve Vrouwe G...

11 MEI 2014

Long-term outcome of ICU-survivors being treated for more than 72 hours in the Intensive Care Unit.

Simone Steenbergen, RN*; Saskia Rijkenberg, RN,MSc; Tamara Adonis, BSc; Gerda Kroeze, RN, MaNP; Henrik Endeman, MD,PhD De...

11 MEI 2014

QTc variation and prolongation in ICU patients

Evelien Hoogstraaten1, MD, Saskia Rijkenberg1, MSc, Peter HJ van der Voort1, MD, PhD, MSc 1 Dept of intensive care, Onze Lieve Vrouwe...

11 MEI 2014

Invoering van een zorgplan voor de patiënt met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op de Intensive Care (IC).

V. Geenen1,2, S. v.d. Geer1, S. Libregts1, Y. v Nunen1, A v.d. Wouw3, S. Wilborts 4. Afdeling Intensive Care, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg 1. IC-verp...

11 MEI 2014

Condensatie in het inflatiekanaal van een polyurethaan cuff veroorzaakt foute aflezing van drukken tijdens mechanische ventilatie onder continue cuffdruk monitoring.

Dienst Intensieve Geneeskunde, Universitair Ziekenhuis, Vrije Universiteit Brussel, Laarbeeklaan 101, B-1090, Brussel,België

10 MEI 2014

Spirituele zorg in End-of-life-care

Op 23 januari 2014 werd de richtlijn ‘End-of-life-care’ op de intensive care unit gepresenteerd . Deze richtlijn is ontwikkeld door het lectoraat Acute Int...

10 MEI 2014

Techniek instelling externe pacemaker

Na de plaatsing van een externe pacemaker dienen een aantal technische en verpleegkundige handelingen en controles plaats te vinden die hierna nader worden...

10 MEI 2014

Sterven op de IC: Is ‘een goede dood’ mogelijk?

‘Een goede dood’ op de afdeling Intensive Care is meer dan adequate toediening van pijnmedicatie en sedativa. Het gaat ook om verpleegkundige zorg, contact...

10 MEI 2014

Machteloosheid in het kwadraat; de patient aan het woord

9 MEI 2014

Het intakegesprek met naasten, een communicatieve interventie in het familiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd met Intervention Mapping

Op de IC is de patiënt door de ernst van de ziekte of door medicamenteuze sedatie, meestal niet in staat om informatie te ontvangen en een overwogen keuze ...

9 MEI 2014

‘Family Centred Intensive Care’; aktuele ontwikkelingen

Wat mij inspireerd is “Denk klein om een grote verbetering, die een veelbetekenende indruk achterlaat, te verwezenlijken”. Mijn inspiratie komt uit de kra...

9 MEI 2014

Een aanzet tot betere communicatie tussen zorgverstrekker en patiënt

9 MEI 2014

Compassie-educatie in de gezondheidszorg

Compassie educatie in de gezondheidszorg is niet nieuw. Iedere zorgopleiding en zorginstelling is zich bewust van het belang van compassie in de zorg en he...

9 MEI 2014

Breed QRS Complex Tachycardie, het zit hem in de breedte…..

9 MEI 2014

Goede intensieve zorg voor het kind met kanker

Goede intensieve zorg voor het kind met kanker
9 MEI 2014

Medische apparatuur veilig toegepast

9 MEI 2014

Profylaxe bij de chirurgische patiënt die reeds anticoagulantia gebruikt

9 MEI 2014

Neurogeen hartfalen bij SAB

Venticare 15-16 mei, 2014

8 MEI 2014

Neuraal gestuurde beademing

Venticare 15-16 mei, 2014

8 MEI 2014

Bloeddrukregulatie bij intracraniële bloeding

Venticare 15-16 mei, 2014

29 JULI 2013

Continue EEG monitoring op de neonatale Intensive Care Unit

Het neonatale brein in de perinatale periode is kwetsbaar en kan worden beschadigd door verschillende oorzaken zoals hypoxie, metabole stoornissen (hypogly...

29 JULI 2013

Alcoholintoxicatie bij jongeren tot 18 jaar

Een alcoholintoxicatie bij jongeren resulterend in een coma, de zogenaamde coma-zuipers, is een actueel en zorgwekkend probleem. Vanaf 2006 is er landelijk...

16 JULI 2013

Verandermanagement: aanpak en weerstand

Organisatieveranderingen zoals fusies en structuurwijzigingen zijn aan de orde van de dag in de gezondheidszorg. Hoe betrek je de medewerkers hierbij? Zij ...

16 JULI 2013

Isolatie en Intensive Care

Intensive Care patiënten vormen een speciale groep voor Infectiepreventie. De patiënt met zijn bedreigde vitale functies, intensieve zorgbehoefte en vaak g...

16 JULI 2013

Acuut leverfalen op de IC

De term fulminant lever falen werd het eerst gebruikt in de jaren 60. Nu wordt een onderscheid gemaakt in hyperacuut lever falen (LF), acuut lever falen en...

16 JULI 2013

Het mobiel medische team (de traumahelikopter), wat voegt deze toe?

Sinds 1995 staan in ons land Helikopter-Mobiele Medische Teams (H-MMT's), ook wel traumahelikopters genoemd, paraat. Hun taken en de verwachtingen die men ...

Het mobiel medische team (de traumahelikopter), wat voegt deze toe?
6 JUNI 2013

Evidence-based practice: hoe werken we op ons best?

De vraag hoe wij als IC-verpleegkundigen het beste werken is niet eenvoudig te beantwoorden. De Intensive Care verandert snel, we hoeven niet lang terug in...

25 MEI 2013

Donorcare is intensive care

Orgaandonatie is een belangrijk onderwerp binnen de gezondheidszorg. Wanneer kan iemand orgaandonor zijn, wat betekent dit en welke aspecten spelen een rol...

25 MEI 2013

Duikongevallen

In Nederland zijn naar schatting zo’n 100.000 sportduikers actief, waarvan circa 20.000 zijn aangesloten bij de nederlandse onderwatersport Bond (NOB). De ...

25 MEI 2013

Thoraxdrainage

Op de afdeling cardiothoracale chirurgie binnen de Isala Klinieken worden postoperatieve complicaties als de pneumothorax en/of pleura effusie veelal behan...

25 MEI 2013

Lactaat

23 MEI 2013

Heeft orgaandonatie van hersendode patiënten nog toekomst?

Sinds de eerste observationele beschrijvingen van hersendood door Franse en Duitse neurologen aan het einde van de jaren 50 van de vorige eeuw, zijn vele d...

23 MEI 2013

Brandwondenzorg vanuit een historisch perspectief. Behandeling & overleving

23 MEI 2013

XTC

Ecstasy of XTC is de straatnaam voor tabletten of poeders die 3,4-methyleendioxymetamfetamine (MDMA) bevatten. MDMA is een amfetamineanaloog met stimuleren...

23 MEI 2013

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij ernstig zieke patiënten

In de geneeskunde en verpleegkunde is het primaire doel van de behandeling genezing van de ziekte. Als genezing niet mogelijk is zal de behandeling gericht...

23 MEI 2013

Regionale antistolling met citraat, mechanisme, tips en tricks

Bij het contact van bloed met de lijnen en filter van het extracorporele systeem wordt het stollingsproces geactiveerd. Tijdens extracorporele therapieën z...

23 MEI 2013

Mechanische ondersteuning: Impella

Mechanische ondersteuning van het hart is een behandeloptie bij cardio- gene shock (CS). Dit acuut hartfalen leidt tot onvoldoende circulatie naar vitale o...

23 MEI 2013

Cardiogene shock: Epidemiologie, dianostiek en behandeling

Cardiogene shock is éen van de belangrijkste doodsoorzaken bij patiënten die worden opgenomen voor een acuut myocard infarct. Meestal ontwikkelt cardiogene...

23 MEI 2013

Nor of dopa?

De guideline van de Surviving Sepsis Campaign 2008(1) beschouwt nor- adrenaline en dopamine als gelijkwaardige initiële vasopressoren bij de behandeling va...

23 MEI 2013

Behandeling van de reanimatie patiënt op de IC

In het laatste decennium is in Nederland de kans op overleving na een reanimatie buiten het ziekenhuis sterk gestegen. Zo was in 1995-1997 deze kans 9%, en...

23 MEI 2013

Mechanische beademing

23 MEI 2013

Guillain-Barré syndroom

In 1916 beschreven drie Franse neurologen, Georges Guillain, Jean- Alexandre Barré en André Strohl twee soldaten met een acute spierzwakte die gevolgd werd...

23 MEI 2013

Therapie van intracerebrale hematomen

Intracerebrale hematomen ontstaan ten gevolge van ruptuur van een bloedvat. Het heeft door de jaarlijkse incidentie (= nieuwe gevallen) van 10-30 per 100.0...

23 MEI 2013

Spierzwakte bij patiënten op de IC

Doordat het overlevingspercentage hoger is geworden, richten we nu ons meer op de kwaliteit van leven na een IC-opname. Spierkrachtverlies is een belangrij...

23 MEI 2013

Delirium op de ICU

Een groot deel van de patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis ontwikkelt een delirium tijdens de ziekenhuisopname. Dit wordt vaak niet onderkend w...

23 MEI 2013

Pijnbestrijding op de SEH

Pijnbestrijding in de acute geneeskunde is een onderschat onderdeel van de geneeskundige zorg. Pijn is een belangrijk onderdeel bij een groot deel van de p...

23 MEI 2013

Implementatie van de richtlijn triage op de SEH

In 2008 heeft de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp (2004)’ herzien met onderst...

21 MEI 2013

De glucose regelt de verpleegkundige zelf

‘Taakherschikking (in de gezondheidszorg) vindt plaats om capaciteit en competenties beter aan te wenden(1)’. Met betrekking tot het beter aanwenden van ca...

21 MEI 2013

Computergestuurde glucoseregulatie op de IC

Verhoogde glucosewaarden in het bloed (hyperglycemie) komen veel voor bij Intensive Care patiënten en duidelijk verhoogde glucosewaarden (dat wil zeggen >1...

21 MEI 2013

Continue Glucoseregulatie

STRAKKE GLUCOSEREGULATIE EN DE MOGELIJKE ROL VOOR CONTINUE GLUCOSE MONITORING OP DE INTENSIVE CARE

21 MEI 2013

Pijnmeting op de intensive care, wordt de patiënt er beter van?

Uit onderzoek is gebleken dat een groot deel van de IC-patiënten pijn heeft. Nu kun je denken: ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’, maar als zorgverlener ...

21 MEI 2013

De behandeling van fasciitis necroticans

Naast patiënten met brandwonden, worden in de brandwondencentra (BWC’s) ook patiënten met uitgebreide huid- en wekedelendefecten behandeld, zowel traumatis...

21 MEI 2013

De behandeling van mediastinitis post cardiochirurgie

Wondcomplicaties na hartchirurgie kunnen onderverdeeld worden in oppervlakkige en diepe wondinfecties van/bij het sternum. De oppervlakkige sternumwondinfe...

21 MEI 2013

Monitoring bij kinderneurotrauma: ICP, CPP en meer

21 MEI 2013

Het (ideale) sedatieprotocol, nut en noodzaak

Het sederen van Intensive Care patiënten is een complex zorgproces. Het nut en de noodzaak om dergelijke zorgprocessen te protocolleren wordt besproken. We...

21 MEI 2013

Valkuilen en tips bij delirium screening op de ICU

Delirium op de Intensive Care afdeling (ICU) is een serieus probleem. Het komt vaak voor en is geassocieerd met verhoogde mortaliteit, morbiditeit en lange...

21 MEI 2013

De klinische relevantie van de oxygenatie index in ARDS-patiënten

Acute lung injury (ALI) en acute respiratory distress syndrome (ARDS) vertegenwoordigen een spectrum van acuut respiratoir falen. Acuut respiratoir falen i...

21 MEI 2013

Intraveneuze toegang voor nierfunctie vervangende therapie

Op Nederlandse Intensive Cares wordt als nierfunctievervangende therapie veelal een continue vorm van hemofiltratie gebruikt(1). Voor het toepassen van dez...

18 MEI 2013

De patient met een trachea canule

Op intensive care- en medium care-afdelingen en soms op de gewone verpleegafdelingen liggen veel patiënten met een tracheacanule. Dit artikel geeft een ove...

18 MEI 2013

Samenwerken in de zorg voor naasten op de IC-afdeling

Het Erasmus MC, Kennemer Gasthuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei werken samen met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de Hogeschool van Arnhem en...

18 MEI 2013

Een nieuwe kijk op bewustzijn

Patiënten met ernstige cerebrale schade nemen een belangrijke plaats in op de volwassenen intensive care vanwege hun hoge mortaliteit en morbiditeit. Allee...

18 MEI 2013

Patiënt mobiliseer frame

Een vroeg-mobiliseer algoritme voor de intensive care-patiënt. Het patiënt mobiliseer frame is een multidisciplinair mobiliseer algoritme voor patiënten d...

18 MEI 2013

Comfortneo-schaal bij pasgeborenen

In dit onderzoek is nagegaan of er aanleiding is de klinimetrische eigenschappen en diagnostische kwaliteit van de COMFORTneo-schaal, voor het meten van co...

18 MEI 2013

Brandveiligheid op de Intensive Care

Wanneer wij aan collega’s vragen hoeveel branden er in Nederland in zorginstellingen plaatsvinden, schatten zij twintig tot hooguit vijftig keer per jaar. ...

Brandveiligheid op de Intensive Care
16 MEI 2013

Extracorporele behandeling van intoxicaties

Hoewel we op de intensive care nogal eens worden geconfronteerd met patiënten die een overdosis medicamenten hebben genomen of in aanraking zijn gekomen me...

16 MEI 2013

Telemedicine in de Nederlandse IC organisatie

De technologische ontwikkelingen in communicatie en software gaan snel. Het gebruik van beeld in communicatie is toenemend. Dit heeft te maken met de zich ...

16 MEI 2013

De intra-aortale ballonpomp op de ICU

Patiënten in cardiogene shock ontwikkelen secundair orgaanfalen met een hoge mortaliteit. Ongeveer vijftig tot zestig procent van de patiënten die we op de...

16 MEI 2013

Citraat CVVH, Veilig en simpel

Nederland loopt al jaren voorop met de uitvoering van citraat CVVH op de intensive Care. er zijn hiervoor verschillende protocollen. soms worden meerdere z...

26 APRIL 2013

De uitwendige pacemaker

Patiënten met hartgeleidingsstoornissen op basis van een infarct of hartchirurgie kunnen gebaat zijn met een tijdelijk uitwendige (externe) pacemaker. Deze...

25 APRIL 2013

Vullen voor gevorderden

Kritisch zieke patiënten worden veel gevuld. Vulling is echter niet altijd onschuldig. de samenstelling van beschikbare infuusvloeistoffen en daarmee hun e...