Venticare
19 JANUARI 2018

De eerste VM van 2018 is verschenen.

Venticare Magazine is hét podium voor verpleegkundigen - en voor hen die daarvoor in opleiding zijn - werkzaam in de Acute Zorg. Een vaktijdschrift voor Ac...

De eerste VM van 2018 is verschenen.
17 SEPTEMBER 2017

De gerontologische IC

Dubbele vergrijzing is de uitdaging voor de toekomst - Veel ouderen vinden onafhankelijkheid het aller belangrijkst - Kwetsbare patienten lopen grote risic...

De gerontologische IC
16 SEPTEMBER 2017

Ouderenmishandeling op de SEH

Jaarlijks zijn 200.000 ouderen slachtoffer van huiselijk geweld - Schade: lichamelijk, psychosociaal, economisch/financieel - 2432 meldingen Veilig Thuis i...

Ouderenmishandeling op de SEH
16 SEPTEMBER 2017

Gender verschillen in coronairlijden?

Steeds meer vrouwen weten dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen zijn Door Dress Red Day weet nu 63% van de vrouwen dit, terwijl dat in...

Gender verschillen in coronairlijden?
28 AUGUSTUS 2017

Shock, wat is dat eigenlijk?

Het verhaal van de nier

Shock, wat is dat eigenlijk?
28 AUGUSTUS 2017

Het hart in dienst van het lichaam

Presentatie Christiaan Boerma, auteur Praktisch handleiding Shock.

Het hart in dienst van het lichaam
24 AUGUSTUS 2017

De vleesetende bacterie; meer dan snijden?

Conclusies: vroege herkenning fasciitis necroticans van levensbelang - er is meer dan de ‘vleesetende bacterie’ - chirurgie speelt belangrijke rol in vroeg...

De vleesetende bacterie; meer dan snijden?
22 AUGUSTUS 2017

Intensieve en Acute zorg van kankerpatiënten in Nederland

Maatregelen ter voorkomen IC-opname: Verhogen hoofdkant / voeding in zittende houding - Snel met maagzuurremmers - Trombose profylaxe - Stimuleer enterale ...

Intensieve en Acute zorg van kankerpatiënten in Nederland
21 AUGUSTUS 2017

De verpleegkundige op de neonatale follow-up polikliniek

Wat is de neonatale follow up polikliniek - Aanleiding: het VOICE programma - Verpleegkundige op de Neonatale Follow up polikliniek - Ervaringen

De verpleegkundige op de neonatale follow-up polikliniek
18 AUGUSTUS 2017

Eerste hulp en opvang bij brandwonden

Blijf ATLS.. denken en doen - Inschatten percentage en diepte is lastig - Genoeg vocht, niet meer --> zone van stase! - EMSB - www.rkz.nl/brandwondenprotoc...

Eerste hulp en opvang bij brandwonden
18 AUGUSTUS 2017

Family rounds: ook op een NICU of PICU?

Open communicatie - Uitnodigen er bij aanwezig te zijn - Keus bij de ouders laten - Mogelijkheid tot inbreng tijdens de visite - Mogelijkheid tot mee denke...

Family rounds: ook op een NICU of PICU?
17 AUGUSTUS 2017

Antibiotica Resistentie & MDRO’s Questions (MultiDrug Resitant Organisms)

Wat is Antibiotica Resistentie en wat zijn MDRO’s? - Epidemiologie MDRO’s in Europa - Snelle diagnostiek naar MDRO’s - Infection control (Handhygiene, SDD/...

Antibiotica Resistentie & MDRO’sQuestions (MultiDrug Resitant Organisms)
16 AUGUSTUS 2017

Is mechanische ventilatie nodig bij geïntubeerde kinderen met gezonde longen?

Is het veilig en efficiënt om kinderen in het MUMC+ met hoge luchtwegproblematiek en gezonde longen te laten ademen via een nasale tube zonder mechanische ...

Is mechanische ventilatie nodig bij geïntubeerde kinderen met gezonde longen?
16 AUGUSTUS 2017

Samenzorg op de i.c. neonatologie

Samenzorg: Ouders bij de visite - High care (VS) - Sophia breed - Ervaringen - Beperkingen - Ontwikkeling fase zorg.

Samenzorg op de i.c. neonatologie
15 AUGUSTUS 2017

Meer ketamine!

S-ketamine voornamelijk additief analgeticum (= MULTIMODAAL) - Anti-hyperalgesie is voornaamste doel - Reductie opioidconsumptie - Vermindering bijwerkinge...

Meer ketamine!
15 AUGUSTUS 2017

Inhalatie-anesthesie: het nieuwe sederen?

- Sedatie is vaak te diep - Sedatie is vaak te lang - Sedatie is onvoldoende stuurbaar - Sedatie heeft veel bijwerkingen

Inhalatie-anesthesie: het nieuwe sederen?
14 AUGUSTUS 2017

GHOR ... wat is dat nu?

Voorbeelden GHOR-inzet • Groot verkeersongeval • Brand in een ziekenhuis (ontruiming/evacuatie) • Industriële rampen (chemiebedrijven) • Rampen met ope...

GHOR ... wat is dat nu?
14 AUGUSTUS 2017

Year in review

Enkele conclusies : - Gedeeltelijke neuromusculaire blokkade is uitvoerbaar en moet worden onderzocht bij spontane ademhaling - Optimale PEEP om homogene...

Year in review
14 AUGUSTUS 2017

Circulatoir bedreigde neonaat; ECMO een optie?

Toekomstige NICU .... placentacouveuse?

Circulatoir bedreigde neonaat; ECMO een optie?
14 AUGUSTUS 2017

Catastrofale bloedingen en tourniquets

Massale bloeding meest voorkomende oorzaak van te vermijden overlijden bij trauma. de belangrijke pijlers:: stop de bloeding, herstel circulerend bloedvolu...

Catastrofale bloedingenen tourniquets
14 AUGUSTUS 2017

Nierfunctie: voorspel herstel

Meer onderzoek: - prospectief - RCT!!!! - Grotere cohort - Multi centre

Nierfunctie: voorspel herstel
14 AUGUSTUS 2017

Zorgrobotica

Robots voor emotionele communicatie kunnen structureel bijdragen aan het verbeteren van onrust, eenzaamheid en het cognitieve niveau, mits wordt voldaan aa...

Zorgrobotica
14 AUGUSTUS 2017

Haal ik mijn pensioen ondanks of dankzij regio-samenwerking?

Leidend voor nieuwe zorg en zorgberoepen is de verwachte zorgvraag in 2030 Professionaliteit: kenmerken door: • Vakbekwaamheid • Samenwerkend vermogen ...

Haal ik mijn pensioen ondanks of dankzij regio-samenwerking?
14 AUGUSTUS 2017

De traumapatiënt op de juiste plaats?

ZIN norm (2016): 90% van alle multitrauma patiënten (ISS ≥ 16) moet rechtstreeks worden opgevangen in een level 1 traumacentrum.

De traumapatiënt op de juiste plaats?
10 AUGUSTUS 2017

Traumatische Reanimatie

Trauma is doodsoorzaak nummer één tussen 1 en 45 jaar. Traumatisch hersenletsel en verbloeding is de meest voorkomende oorzaak van mortaliteit en traumatis...

Traumatische Reanimatie
31 JULI 2017

Optiflow, NPPV of toch gewoon intuberen?

Conclusie: ‣ start met Optiflow ‣ NIV: groot gevaar voor grote teugen ‣ Stel intuberen NIET uit ...!!

Optiflow, NPPV of toch gewoon intuberen?
31 JULI 2017

De oude patiënt op de SEH

Haastige spoed is zelden goed: Goed begeleiden van ouderen met acute zorgvraag

De oude patiënt op de SEH
31 JULI 2017

Rituelen in de zorg

EBP en rituelen in de zorg In de zorg zijn vele rituelen (overbehandeling, overdiagnostiek, overcontrole). Door alle soorten zorgprofessionals.

Rituelen in de zorg
31 JULI 2017

Beademen we nog wel in 2025

We blijven gewoon beademen maar inzet van ECMO en CO2- removal zal enorm stijgen.

Beademen we nog wel in 2025
28 JULI 2017

Inhoud eerst

De professional weer in the lead (downloaden presentatie duurt even).

Inhoud eerst
19 JUNI 2017

Healthy ageing in de wereld van nu en in de toekomst

Presentatie Wanda de Kanter tijdens Venticare Live 2017

Healthy ageing in de wereld van nu en in de toekomst
8 FEBRUARI 2017

Transport naar een centrum

Presentatie door Ruud Eijk. Organisatie, werkafspraken, transportteam PICU en nadelen

Transport naar een centrum
15 JANUARI 2017

De ABCDE ter plaatse

De ABCDE ter plaatse
5 JANUARI 2017

Het delier is passé in 2017

Het delier is passé in 2017
5 JANUARI 2017

Post IC syndroom: een zaak van ons allemaal

Post IC syndroom: een zaak van ons allemaal
3 JANUARI 2017

Congenitale hartafwijkingen

Congenitale hartafwijkingen
3 JANUARI 2017

Optimaal teugvolume of optimale druk?

Optimaal teugvolume of optimale druk?
1 JANUARI 2017

Family Centered Care; wat is het? Hoe gaan we het doen? Waarom is het zo belangrijk en hoe geef je het vorm?

Family Centered Care; wat is het? Hoe gaan we het doen? Waarom is het zo belangrijk en hoe geef je het vorm?
1 JANUARI 2017

Casuïstiek Kindermishandeling

Gedicht van een kind getiteld 'Kan wel zijn'. Je kunt dan wel wat ouder zijn en sterker bovendien, maar dat wil toch niet zeggen dat ik slaag van jou verdi...

Casuïstiek Kindermishandeling
1 JANUARI 2017

Palliatieve zorg voor kinderen

Palliatieve zorg voor kinderen
29 DECEMBER 2016

Beter Bewegen

Beter Bewegen
29 DECEMBER 2016

Intuberen en beademen bij de eerste opvang

Intuberen en beademen bij de eerste opvang
19 DECEMBER 2016

Praten aan de beademing? Ik laat zien dat het kan!

Praten aan de beademing? Ik laat zien dat het kan!
12 DECEMBER 2016

Antibiotica zo snel als mogelijk? en welke dan?

Antibiotica zo snel als mogelijk? en welke dan?
12 DECEMBER 2016

Vroeg of laat starten met nierfunctievervangende therapie: nieuwste inzichten

Vroeg of laat starten met nierfunctievervangende therapie: nieuwste inzichten
12 DECEMBER 2016

De metabole consequenties van citraat CVVH

De metabole consequenties van citraat CVVH
12 DECEMBER 2016

Diurese: (g)een maat voor ondervulling

Diurese: (g)een maat voor ondervulling
12 DECEMBER 2016

Dosering van medicatie aan de CVVH

Dosering van medicatie aan de CVVH
12 DECEMBER 2016

Acute kidney injury is the way to go!

Acute kidney injury is the way to go!
12 DECEMBER 2016

Feedback maakt je beter

Feedback maakt je beter
7 DECEMBER 2016

Wat moeten we nu behandelen; het hart of de circulatie

Wat moeten we nu behandelen; het hart of de circulatie
7 DECEMBER 2016

Cardiogene Shock

Cardiogene Shock
4 DECEMBER 2016

De opvang van een ziek kind op een kinder IC

De opvang van een ziek kind op een kinder IC
4 DECEMBER 2016

Herkenning van kindermishandeling

Herkenning van kindermishandeling
4 DECEMBER 2016

Ritmestoornissen bij Kinderen

Ritmestoornissen bij Kinderen
4 DECEMBER 2016

De opvang van een ziek kind op een niet kinder IC

De opvang van een ziek kind op een niet kinder IC
4 DECEMBER 2016

Kinderharttransplantatie

Kinderharttransplantatie
4 DECEMBER 2016

ECG afwijkingen bij Kinderen

ECG afwijkingen bij Kinderen
4 DECEMBER 2016

Wat leren we van 10 jaar Venticare Reanimatie Competitie?

Wat leren we van 10 jaar Venticare Reanimatie Competitie?
4 DECEMBER 2016

De Acute Zorg in ontwikkeling

De Acute Zorg in ontwikkeling
4 DECEMBER 2016

Innovatie in de zorg

Plenaire opening op vrijdag 25 november 2016 door Luciën Engelen.

Innovatie in de zorg
4 DECEMBER 2016

De langligger: hoe gaan we daar mee om?

De langligger: hoe gaan we daar mee om?
4 DECEMBER 2016

Refractaire Septische Shock: Is er nog iets dat helpt?

Refractaire Septische Shock: Is er nog iets dat helpt?
4 DECEMBER 2016

Microcirculatie: wel of geen rekening mee houden?

Microcirculatie: wel of geen rekening mee houden?
1 DECEMBER 2016

Wat gebeurt er bij sepsis?

Wat gebeurt er bij sepsis?
1 DECEMBER 2016

Wat is sepsis anno 2016?

De nieuwe definitie van sepsis

Wat is sepsis anno 2016?
28 NOVEMBER 2016

De Jeugd van tegenwoordig

Een update van de meest gebruikte drugs.

De Jeugd van tegenwoordig
28 NOVEMBER 2016

Kindermishandeling

Hoe ziet het er uit op de foto

Kindermishandeling
28 NOVEMBER 2016

Kindermishandeling

Vanuit verpleegkundig perspectief

Kindermishandeling
28 NOVEMBER 2016

Ieder kind heeft rechten

Ieder kind heeft rechten, maar wat betekent dit voor het ziekenhuis?

Ieder kind heeft rechten
28 NOVEMBER 2016

V&VN-IC Experience 2016

- Wie zijn wij? - Wat doen wij? - Wat betekent dit voor jou?

V&VN-IC Experience 2016
6 SEPTEMBER 2016

Urineproductie

Moet de nier plassen?

Urineproductie
6 SEPTEMBER 2016

Darmischemie

Hoe herken ik de patiënt met darmischemie en wanneer stop je met resecties nemen?

Darmischemie
15 AUGUSTUS 2016

Perioperatieve zorg

'Goal Directed Therapy' op de OK.

Perioperatieve zorg
27 JUNI 2016

Verlaagd bewustzijn

Inklemming: OMG ... pupilverschil

Verlaagd bewustzijn
27 JUNI 2016

Verlaagd bewustzijn

Bewustzijn en coma

Verlaagd bewustzijn
27 JUNI 2016

Verlaagd bewustzijn

Neurologische controles

Verlaagd bewustzijn
27 JUNI 2016

Workshop Beademing

Sessie 2 juni, Troubleshooting Curves

Workshop Beademing
27 JUNI 2016

Workshop Beademing

Sessie 2 juni, ASV en andere vormen

Workshop Beademing
27 JUNI 2016

Workshop Beademing

Sessie 2 juni, diverse beademingsvormen.

Workshop Beademing
26 JUNI 2016

Casus Abdominale Sepsis

Sessie 2 juni 2016, Abdominale sepsis

Casus Abdominale Sepsis
26 JUNI 2016

Hemodynamische monitoring

Sessie 2 juni 2016. Abdominale sepsis. Wanneer zijn we tevreden over de de circulatie?

Hemodynamische monitoring
17 AUGUSTUS 2015

De familie helpt mee!

Hier gaat het over soms lastige problematiek, waarbij de patiënt en de familie een centrale rol speelt. Wat doe je met een patiënt of familie die een klach...

De familie helpt mee!
16 AUGUSTUS 2015

Slapen op de IC

De nacht is natuurlijk heel anders dan overdag, zowel voor patiënten als voor jezelf. Dat is een open deur, maar wat weten we er eigenlijk van? Kun je uitr...

Slapen op de IC
16 AUGUSTUS 2015

Hoe laag mag de bloeddruk zijn?

Twee delen: Deel 1: bloeddruk op de nachtelijke IC Deel 2: hoe laag mag de bloeddruk zijn?

Hoe laag mag de bloeddruk zijn?
15 AUGUSTUS 2015

Wat kunnen we leren van logeren?

Visie op comfort: Onze visie (IC OLVG) is dat patiënten die worden behandeld op de Intensive Care zo comfortabel mogelijk zijn en een zo normaal mogelijk ...

Wat kunnen we leren van logeren?
15 JUNI 2015

Slapen op de IC

De nacht is natuurlijk heel anders dan overdag, zowel voor patiënten als voor jezelf. Dat is een open deur, maar wat weten we er eigenlijk van? Kun je uitr...

15 JUNI 2015

Snelle diagnostiek en behandeling van thoracale pijn zonder ST-elevatie

15 JUNI 2015

Waar doe ik het voor: prognose

15 JUNI 2015

Verpleegkundige zorg bij de comateuze patient

15 JUNI 2015

Family and patient Centered intensive Care

15 JUNI 2015

Klinisch redeneren

9 JUNI 2015

Subarachnoïdale bloeding

9 JUNI 2015

Welke pandemie ligt op de loer?

9 JUNI 2015

Actuele infecties (HIV de novo)

9 JUNI 2015

Wat hebben we geleerd van Ebola?

9 JUNI 2015

Sepsis - Hot topics van het afgelopen jar

9 JUNI 2015

Geavanceerde technieken om de circulatie te meten bij een patiënt in shock

9 JUNI 2015

Delirium of niet, dat is de vraag.

9 JUNI 2015

Wat kunnen we doen voor onze delirium patiënt.

5 JUNI 2015

Casuistiekbespreking - Patient met hartkloppingen

5 JUNI 2015

Acute situaties bij recreatieve drugs

5 JUNI 2015

Gebruik van partydrugs en de acute cardiale gevolgen

5 JUNI 2015

Behandeling hartfalen - Harttransplantatie vs LVAD

5 JUNI 2015

End of Life - Orgaan donatie

5 JUNI 2015

Nierfalen op de IC - Hemofiltratie, wanneer beginnen - wanneer stoppen?

5 JUNI 2015

Nierfalen op de IC - Hoe goed te zorgen voor de nieren?

5 JUNI 2015

postoperatieve patient op de IC - Hoe vang ik een patiënt op?

5 JUNI 2015

De bloedende patiënt - Chirurgische aspecten bij bloeding

5 JUNI 2015

Beademing, beyond the basics - NPPV goed instellen

5 JUNI 2015

Beademings- en ontwenningsproblemen - Geprotocolleerd vs. niet geprotocolleerd weanen

5 JUNI 2015

Neonatale zorg en onderzoek - De effecten van laat afnavelen

5 JUNI 2015

Moeten ouders aanwezig zijn tijdens de reanimatie van een neonaat?

5 JUNI 2015

NIRS monitoring na neonatale reanimatie

5 JUNI 2015

Neonatal Life Support

5 JUNI 2015

Neonatale zorg en onderzoek - zuurstofverzadiging

5 JUNI 2015

Het kind in de acute zorg - Gedaald bewustzijn bij kinderen

5 JUNI 2015

De (on-)comfortabele patiënt - Pijnmanagement

5 JUNI 2015

De (on-)comfortabele patiënt - Delirium

5 JUNI 2015

De (on-)comfortabele patiënt - Agitatie

5 JUNI 2015

Het kind op de recovery - het comfortabele kind

5 JUNI 2015

Postoperatieve patient op de IC - Bloeddruk omhoog of omlaag, en waarmee?

5 JUNI 2015

Pitstop tactiek: zo draag ik de patiënt niet over!

5 JUNI 2015

Hypoxie en Hyperoxie - recovery

5 JUNI 2015

Klinisch redeneren bij sufheid

5 JUNI 2015

Klinisch redeneren bij acute buik

5 JUNI 2015

Onrust! - Klinisch redeneren

5 JUNI 2015

Zuurstoftherapie - Oxygenatie op de CCU

5 JUNI 2015

Hoe red ik de acuut benauwde patiënt? - Oorzaken

5 JUNI 2015

Postoperatieve patient op de IC - Wel of niet voeden

5 JUNI 2015

Een veilig ontslag van de IC

5 JUNI 2015

Shock - Vasopressor of vasodilatator?

5 JUNI 2015

Het hart bij de verschillende type van shock

5 JUNI 2015

Bloedgassen in de praktijk: Praktische benadering aan het (IC-) bed

5 JUNI 2015

Kindermishandeling - Hoe ziet eruit op de foto?

5 JUNI 2015

Het zieke kind in de acute zorg - Opvang van het benauwde kind

5 JUNI 2015

Het kind in de acute zorg - Opvang van acuut zieke kind

5 JUNI 2015

Postoperatieve patient op de IC

4 JUNI 2015

Werken op Bonaire

4 JUNI 2015

Waterongevallen

4 JUNI 2015

Behandelingsmogelijkheden van respiratoir falen - Long monitoring

4 JUNI 2015

Hot topics van het afgelopen jaar - Shock

4 JUNI 2015

Te hoge of te lage bloeddruk - Klinisch redeneren

4 JUNI 2015

Van straat tot aan de PICU

4 JUNI 2015

Infecties uit het dierenrijk

4 JUNI 2015

Uitzuigen 2.0

4 JUNI 2015

Ritmestoornissen en acute hartdood - van praktijk- naar ervarings deskundige

4 JUNI 2015

Veranderend (ICU) nazorg bij minder invasieve hartprocedures

4 JUNI 2015

De benadering van een patiënt met een septische shock

4 JUNI 2015

De percultane aortaklep implementatie

4 JUNI 2015

Percutane mechanische circulatie support bij cardiogene shock

4 JUNI 2015

Hot Topics van het afgelopen jaar - Reanimatie

4 JUNI 2015

Toxiciteit en streef waarden "Te weinig, genoeg, teveel"

4 JUNI 2015

Uitrusten aan de beademing?

4 JUNI 2015

Tachyphnoe aan de PS: "dat ziet er naar uit!"

4 JUNI 2015

IC- omgeving is belangrijk voor herstel

4 JUNI 2015

Het ritme van de nacht

4 JUNI 2015

Slapen op de IC

4 JUNI 2015

10 manieren om te oxygeneren

4 JUNI 2015

Wanneer en wie op de buik?

4 JUNI 2015

Te veel of te weinig plassen?

4 JUNI 2015

Klinisch redeneren bij buikklachten

4 JUNI 2015

Hoe beoordeel ik een thorax foto?

4 JUNI 2015

Ik heb in coma gelegen, verhaal van de patient

4 JUNI 2015

Ernstige hoofdpijn

4 JUNI 2015

Klinisch redeneren bij ritmestoornissen

4 JUNI 2015

Nieuwe kennis geeft keuzevrijheid in de acute GGZ

4 JUNI 2015

De patiënt klaagt!

4 JUNI 2015

Klinisch redeneren bij pijn op de borst

4 JUNI 2015

Klinisch redeneren bij Collaps

2 MAART 2015

Vrouwen en het acuut coronair syndroom

- Hart- en vaatziekten nemen toe bij vrouwen - Bijna alle onderzoek is toegespitst op mannen - Vrouwen lopen een groter risico: - Er wordt minder sne...

Vrouwen en het acuut coronair syndroom
25 AUGUSTUS 2014

Serious gaming: e-learning in game-vorm

Spelen: een manier om te innoveren

Serious gaming: e-learning in game-vorm
20 AUGUSTUS 2014

Masterclass Shock

Presentatie Masterclass Shock, een praktische handleiding. Stoornissen in de bloedsomloop komen in de klinische gezondheidszorg zeer regelmatig voor. Om pe...

Masterclass Shock
18 AUGUSTUS 2014

Stollingsfactoren: wie, wanneer en waarom

Conclusies: - Concentraten zijn ontwikkeld voor geïsoleerde factor deficiënties - PCC is standaard behandeling bij coumarine overdosering - Fibrinogeen ...

Stollingsfactoren: wie, wanneer en waarom
13 AUGUSTUS 2014

Schade door teveel zuurstof

Risico's van Hyperoxie, zuurstof: genoeg is genoeg. Conclusies van deze presentatie: 1 Hyperoxie komt veel voor bij IC-patienten 2 Hyperoxie is geassoci...

Schade door teveel zuurstof
13 AUGUSTUS 2014

Spraakcomputer op de IC

De spraakcomputer op de Intensive Care: 'We geven patiënten hun stem terug'. Veel patiënten op de Intensive Care kunnen niet praten doordat ze een beade...

Spraakcomputer op de IC
13 AUGUSTUS 2014

Masterclass: Nieren en nierfunctievervangende therapie, een praktische handleiding

Nierfunctiestoornissen komen bij intensivecarepatiënten veel voor en zijn een afspiegeling van de ernst van de ziekte. Een patiënt met nierfalen heeft een ...

Masterclass: Nieren en nierfunctievervangende therapie, een praktische handleiding
12 AUGUSTUS 2014

Hoe communiceer ik met de IC-patient? Geeft voICe patiënten hun stem terug?

Wat is voICe? Waarom is er een 'Communicatie-app' ontwikkelt? Wat is de stand van zaken na 1 jaar gebruik?

Hoe communiceer ik met de IC-patient? Geeft voICe patiënten hun stem terug?
12 AUGUSTUS 2014

Welke cardiac-index is genoeg?

Take home message: Streef niet een vastgelegde normaalwaarde na. De cardiac index die nodig is varieert per patiënt en varieert per tijdseenheid in dezelfd...

Welke cardiac-index is genoeg?
12 AUGUSTUS 2014

Sterven op de Intensive Care

Regelgeving in Nederland: de officiële regels rond overlijden bekeken door de ogen van een jurist.

Sterven op de Intensive Care
12 AUGUSTUS 2014

Masterclass: Zuurbase evenwicht, een praktische handleiding

Stoornissen in het zuur-base-evenwicht komen in de klinische gezondheidszorg zeer algemeen voor. Om onderliggende aandoeningen tijdig te ontdekken, is het ...

Masterclass: Zuurbase evenwicht, een praktische handleiding
12 AUGUSTUS 2014

Sterven op de IC - Discussie over een casus

Zijn we pas dood bij een streep op de monitor of al bij een niet meer meetbare bloeddruk? Een discussie met een aantal experts t.w. Rik Gerritsen, intensiv...

Sterven op de IC - Discussie over een casus
21 MEI 2014

TAVI: de chirurgische behandeling

21 MEI 2014

Pré-zorg bij percutane aortaklep- vervanging/-implantatie

21 MEI 2014

Waar moet ik allemaal op letten bij het beoordelen van een thoraxfoto?

21 MEI 2014

Klinisch redeneren bij verlaagd bewustzijn zonder trauma

21 MEI 2014

Patiënt met abdominale sepis - De kunst van het stoppen

21 MEI 2014

Patiënt met abdominale sepis - Wat is de streefbloeddruk?

21 MEI 2014

Patiënt met abdominale sepis - Fluidmanagement in 2014

21 MEI 2014

Patiënt met abdominale sepis - Hoe werkt de circulatie?

21 MEI 2014

Patiënt met abdominale sepis - Vullen of knijpen?

21 MEI 2014

Verpleegkundige als teamlid van het Mobiel Medisch Team

21 MEI 2014

Acute buik - Blaasdrukmeting in de praktijk

21 MEI 2014

De gewone dingen goed doen - Vullen

21 MEI 2014

Diagnose ischemische darm

21 MEI 2014

Intern ondernemerschap in de (acute) zorg...

21 MEI 2014

Hoe interpreteer ik... de Swan Ganz

21 MEI 2014

De ene asfyxie is de andere niet; verdrinking, lawine, verhanging

21 MEI 2014

Zonder zuurstof geen leven

21 MEI 2014

Zuurstofaanbod, opname en gebruik

21 MEI 2014

De breedcomplex tachycardie op begrijpelijke wijze uitgelegd

Workshop

21 MEI 2014

Fixeren voor meer comfort... zorgverlener!

21 MEI 2014

Sederen leidt tot meer comfort!?

21 MEI 2014

Slapen leidt tot meer comfort!?

21 MEI 2014

Zonder pijn meer comfort

21 MEI 2014

Zonder delirium meer comfort

21 MEI 2014

Na het sterven komt doneren

21 MEI 2014

Cultuurverschillen: wat is belangrijk?

21 MEI 2014

Comfortabel sterven

21 MEI 2014

Pathologie en fysiologie van de neonaat met een infectie

16 MEI 2014

Klinisch redeneren bij lage bloeddruk

16 MEI 2014

Hoe was je je handen goed?

16 MEI 2014

Verslavingen in de anesthesie

16 MEI 2014

Methadon als pijnstiller?

16 MEI 2014

Nieuw landelijk ambulance protocol: LPA8: De highlights!

16 MEI 2014

Chirurgische behandeling van atriumfibrileren

16 MEI 2014

Atriumfibrilleren: oorzaken en de niet chirurgische behandeling

16 MEI 2014

Atriumfibrilleren na cardiochirurgie

16 MEI 2014

Adaptive support ventilation (ASV)

16 MEI 2014

Het buiktrauma op de SEH, de behandeling

16 MEI 2014

Het buiktrauma op de SEH, de diagnostische echo

16 MEI 2014

De geheimen van noradrenaline

16 MEI 2014

De bloeddruk moet gemiddeld 65 zijn

16 MEI 2014

Altijd eerst kweken dan antibiotica

16 MEI 2014

Door sedatie goede slaap

16 MEI 2014

Nu we VIM'en is alles opgelost!

16 MEI 2014

Medische apparatuur veilig toegepast

16 MEI 2014

De verpleegkundige als veiligheidsambassadeur

16 MEI 2014

Klinisch redeneren bij massale bloeding: oorzaken en aanpak

16 MEI 2014

CVVH: met de handen aan de knoppen

16 MEI 2014

Ultieme vasopressoren

16 MEI 2014

Substitutievloeistoffen op een rij

16 MEI 2014

Antistolling: mogelijkheden op een rij

16 MEI 2014

Hygiene op de Recovery

16 MEI 2014

Perioperatief beleid omtrent antistollingsmedicatie

16 MEI 2014

Het tracheostoma

16 MEI 2014

Verbloedingsprotocol, en nu?

16 MEI 2014

Drempelen van een uitwendige pacemaker

16 MEI 2014

Mobiliseren: van bed tot zwembad

16 MEI 2014

Sepsis en antibiotica in de prehospitale setting

16 MEI 2014

ABCDE-methodiek: achtergrond en praktijk

16 MEI 2014

Crew resource management (CRM) onderwijs in de IC-opleiding

16 MEI 2014

Beademen van ARDS

16 MEI 2014

Beademen van COPD

16 MEI 2014

Gekneusde longen

16 MEI 2014

Een gekneusd hart

16 MEI 2014

Klinisch redeneren bij de opvang

16 MEI 2014

Outcome van de neurologische patient

16 MEI 2014

Heeft nierfunctievervanging invloed op de afloop?

16 MEI 2014

De vaattoegang: mogelijkheden op een rij

16 MEI 2014

De verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie op een rij

CVVH, CVVHD, CVVHDF, SLEDD en dialyse

16 MEI 2014

Intensieve zorg voor het oncologische kind

16 MEI 2014

De veneuze saturatiemeting bepaalt de outcome?

16 MEI 2014

Chirurgische interventies

16 MEI 2014

Hoe presenteert de aangeborden hartafwijking zich?

16 MEI 2014

Neurocontroles: hoe doe ik dat?

16 MEI 2014

Bloedingscomplicaties bij nieuwe anticoagulantia

15 MEI 2014

Nieren, apparaten op een rij

26 SEPTEMBER 2013

Het nieuwe communiceren

Communicatietrajecten voor zorgprofessional en zorgvrager

15 SEPTEMBER 2013

Ventilatie

29 AUGUSTUS 2013

Basiscursus diagnostiek op het gebied van neurologie: EEG , MRI en echo

Langdurige EEG monitoring op de NICU

29 AUGUSTUS 2013

Hersenfalen op de IC

29 AUGUSTUS 2013

Gevaarlijke ritmestoornissen: hart of hersenen?

Neurogenic arrhythmia and myocardial dysfunction

29 AUGUSTUS 2013

Inotropes in sepsis

12 AUGUSTUS 2013

Hoe behandelen we shock op de MC?

Mijn patiënt op de medium care is in shock!

12 AUGUSTUS 2013

Geen stroom, wat nu?

De ene ramp is de andere niet: de organisatie

12 AUGUSTUS 2013

Van welke omstandigheden krijg ik een delier?

Delirium op de IC

12 AUGUSTUS 2013

Slapend delirant worden

12 AUGUSTUS 2013

Is deze patiënt delirant?

12 AUGUSTUS 2013

Hoe erg is dat delier nu eigenlijk?

12 AUGUSTUS 2013

Perinatale asfyxie & therapeutische hypothermie

12 AUGUSTUS 2013

Ontwikkelingsneurologische uitkomsten van prematuren

12 AUGUSTUS 2013

De darm als kanarie

12 AUGUSTUS 2013

Slikstoornissen en tracheacanules

Casuïstiek op de Medium Care

7 AUGUSTUS 2013

GEMS en protocol ouderenmishandeling

7 AUGUSTUS 2013

(Hoe) lang zullen we leven! De geriatrische patiënt in de acute zorg

Het zgn codebeleid. Wel of niet reanimeren?

7 AUGUSTUS 2013

Ontslagbeleid: de kloof tussen IC en verpleegafdeling

De patiënt met een septische shock: patiëntencasus. Ontslagbeleid: de kloof tussen IC en verpleegafdeling

7 AUGUSTUS 2013

Oorzaken van shock (op de MC)

7 AUGUSTUS 2013

V&V 2020: de nieuwe beroepsprofielen

De wereld verandert, de ambulance-verpleegkundige verandert mee

7 AUGUSTUS 2013

Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen, decontaminatie

Door terreurdreiging en chemische industrie in dichtbevolkte gebieden kunnen we slachtoffers tegenkomen die besmet zijn. Wat komt er allemaal kijken bij de...

7 AUGUSTUS 2013

Wanneer van curatieve naar palliatieve zorg?

Op de grens van wat we willen: wanneer van curatieve naar palliatieve zorg?

7 AUGUSTUS 2013

De patiënt met een septische shock, hoog moet de bloeddruk eigenlijk zijn?

7 AUGUSTUS 2013

Laxeren voor gevorderden

7 AUGUSTUS 2013

Het hartinfarct: verpleegkundige aandachtspunten

Medicatie, labwaarden, psychosociaal en hoe verder in de toekomst. Nazorg ACS

7 AUGUSTUS 2013

De laatste inzichten in sepsisbehandeling

7 AUGUSTUS 2013

Diepe septische shock

7 AUGUSTUS 2013

Beoordeling bloedgassen in de praktijk: praktische benadering aan het (IC-) bed

7 AUGUSTUS 2013

Hoe ontstaan resistente bacteriën?

7 AUGUSTUS 2013

Hoe herken je shock op de MC

7 AUGUSTUS 2013

Hoe isoleer ik mijn patiënt

7 AUGUSTUS 2013

Multiresistente uitbraak op je IC? Wanhoop niet...

“Beestenbende op de IC” Pijnlijke ervaringen van IC Laurentius Kruisbesmetting en Contactisolatie in Roermond sinds 2006

7 AUGUSTUS 2013

Waar ga je aan dood op de IC?

Als het vertrouwen op een goede afloop weg is...

7 AUGUSTUS 2013

Nierfalen als doodsoorzaak op de IC

7 AUGUSTUS 2013

Waar ga je aan dood op de IC? Orgaanfalen of de dokter

7 AUGUSTUS 2013

Bloedingen en stollingen, waar ga je dood aan op de IC?

7 AUGUSTUS 2013

De meldkamer en de ambulancezorg: patiëntervaringen

Kwaliteit Ambulancezorg vanuit patiëntenperspectief. Werken met de CQ-index

7 AUGUSTUS 2013

Vloeistoftherapie

voor en nadelen.. vloeistof is een medicijn

7 AUGUSTUS 2013

De luchtweg is van iedereen

Een multidisciplinaire aanpak

7 AUGUSTUS 2013

Maligne Kinkhoest

7 AUGUSTUS 2013

Hypotherm cardiac arrest bij kinderen na verdrinking

7 AUGUSTUS 2013

Hoe bewaken we de patiënt over 10 jaar? Middels telemadicine?

De IC van de toekomst

7 AUGUSTUS 2013

Tracheacanulezorg

7 AUGUSTUS 2013

Monitoring patiënt-ventilator interactie: workshop

7 AUGUSTUS 2013

Blauw van benauwdheid, oorzaken en behandeling

Oorzaken en hun behandeling van benauwdheid

6 AUGUSTUS 2013

EVAR, niet altijd een fluitje van een cent

6 AUGUSTUS 2013

Lobectomie, pneumectomie en VATS

Longchirurgie en drainage op de recovery: benauwend of bevrijdend?

6 AUGUSTUS 2013

Longchirurgie en drainage op de recovery: benauwend of bevrijdend?

6 AUGUSTUS 2013

Klinisch rederneren/interpreteren voor recoveryverpleegkundigen

Diagnostiek / vitale functies

6 AUGUSTUS 2013

Hoe reguleren we de circulatie over 10 jaar?

6 AUGUSTUS 2013

Evidence based practice bij de hypoxemische patiënt

6 AUGUSTUS 2013

Asphyxie verstikking

6 AUGUSTUS 2013

Koolmonoxide Intoxicatie, de onzichtbare moordenaar

6 AUGUSTUS 2013

Zuurstoftoediening een praktisch benadering

6 AUGUSTUS 2013

Zonder zuurstof geen leven

6 AUGUSTUS 2013

Trainen met ketenpartners

6 AUGUSTUS 2013

Mechanische hart massage mbv AutoPulse

Innovaties, lust of last?

6 AUGUSTUS 2013

Larynxmasker Suprême versus endotracheale intubatie in de prehospitale zorg bij OHCA

ETI vs LMA-S bij reanimatie patienten

6 AUGUSTUS 2013

Practice meets reality

Bij iedere ramp, is er altijd een eerste hulpverlener die ter plaatse komt..

6 AUGUSTUS 2013

Ambulancezorg op het water

6 AUGUSTUS 2013

CPAP/Boussignac

Innovaties, lust of last? CPAP/Boussignac, non invasive ventilation

6 AUGUSTUS 2013

Arterielijn, CVD, PAP en...

De interpretatie van drukcurven op de CCU

6 AUGUSTUS 2013

Rol Ventilation Practitioner

6 AUGUSTUS 2013

De rol van een practitioner op de IC

6 AUGUSTUS 2013

Circulation Practitioner

De circulation practitioner is op veel IC's niet aanwezig. Wat houdt die functie in, hoe geef je dat vorm en wat zijn de voorwaarden? Iets voor jouw IC?

6 AUGUSTUS 2013

De Practitioners

Het hoe, wie, wat en waarom

6 AUGUSTUS 2013

Mobiliseren - Voorkomen en behandelen van spierzwakte bij ernstig zieke patiënten

6 AUGUSTUS 2013

De patiënt met een intoxicatie

6 AUGUSTUS 2013

Een patiënt met asthma cardiale

28 JULI 2013

Recruteren: hoe haal ik het beste resultaat?

28 JULI 2013

Doe iets goed voor de darm, voeding: enteraal vs. parenteraal

Voeding, doelen, waarmee en wanneer

28 JULI 2013

Drempelen van de uitwendige pacemaker

28 JULI 2013

CVVH, met de handen aan de knoppen

Pre- of postdilutie? Antistolling, buffervloeistoffen, electrolytenhuishouding, er komt heel wat kijken om 290 liter bloed per 24 uur schoon te krijgen. Ha...

24 JULI 2013

De patiënt met een explosief letsel

24 JULI 2013

De circulatie behandeld met Inotropica: Dobutamine vs. enoximone

24 JULI 2013

Opvang bij een ramp

24 JULI 2013

Reanimatie is teamwork

24 JULI 2013

Blauw en koud

24 JULI 2013

De circulatie behandeld met afterload verlaging

24 JULI 2013

Toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen op de IC

24 JULI 2013

Evidence-based practice: hoe werken we op ons best?

24 JULI 2013

Het nieuwe werken - Zo werk ik fijn

De kunst van het klein maken

23 JULI 2013

De consultatief IC verpleegkundige

De IC patient buiten de IC: De nazorg

23 JULI 2013

Serious gaming op de SEH

Gamen tegen argressie

23 JULI 2013

E-learning in de praktijk

23 JUNI 2013

Hier werk je veilig... of je werkt hier niet!

Hier werk je veilig... of je werkt hier niet!

21 MEI 2013

Er is meer neurologie op de IC dan je denkt 2

Neurologische oorzaken van onrust

18 MEI 2013

Hoe interpreteer ik de SpO2

Hoe interpreteer ik de SpO2

18 MEI 2013

Beademing obese patiënt

Beademing obese patiënt

18 MEI 2013

Tips & Trucs bij maagretentie, breng zelf een duodenumsonde in

Tips & Trucs bij maagretentie, breng zelf een duodenumsonde in

18 MEI 2013

Alledaagse lastige problemen op de IC

Alledaagse lastige problemen op de IC; Sputum, te dik, te dun, te veel

18 MEI 2013

Evidence Based Practice; inleiding

Evidence Based Practice; inleiding

18 MEI 2013

Cocaïne

Cocaïne

18 MEI 2013

Buikligging

Buikligging

18 MEI 2013

De circulatie behandeld met intropica

De circulatie behandeld met intropica- dobutamine versus enoximone

18 MEI 2013

Mechanische ondersteuning van de circulatie

Mechanische ondersteuning van de circulatie

18 MEI 2013

De overdracht op de recovery

Een goede overdracht is nog niet zo makkelijk!; Hoe zou het moeten (Juridische gevolgen na een foute overdracht)

18 MEI 2013

Er is meer neurologie op de IC dan je denkt

Status epilepticus en status myoclonus